8.Sınıf |11.Ünite | Personal Goals

Personal Goals

Knowing What You Want

Want / Would Like

Eğer doğrudan bir şeyi istiyorum diyeceksek want veya would like kullanırız.

         I want a banana.   veya

         I would like a banana.      (Ben bir muz istiyorum)

 

Eğer istediğimiz şey bir fiilse, fiilden önce to (-mak –mek) ekini kullanırız.

         I want to go home.  

  I would like to go home.               (Ben eve gitmek istiyorum)

 

  Would like ve Want arasındaki fark:

Büyük bir anlam farkı yoktur. İkisi de istemek demektir. Ancak yapıları farklıdır. Would like’ta yardımcı fiil wouldtur, want’ta yardımcı fiil do ve does’dır. Yani olumsuz cümle yapacaksak;

                                           Would like                                                Want

Olumsuz:     I wouldn’t like to play football.               I don’t want to play football.

  Soru:          Would you like to play football?              Do you want to play football

Want / Would Like ile ilgili sunuları inceleyelim.

Şimdi de ünite kelimelerine göz atalım.

 

8. SINIFLAR ÜNİTE – 11 KELİMELER (PERSONAL GOALS)
VOCABULARY
(to) fund raise para toplamak health sağlık
abroad dış ülke in order to için
achieve başarmak itinerary güzergah, gezi notları
ambition hırs, ihtiras marriage evlilik
ambitious hırslı, ihtiraslı memorise ezberlemek
arrogant kibirli, küstah outcome sonuç
career kariyer pack paketlemek, toplamak
classmate sınıf arkadaşı preparation hazırlık
column sütun, kolon principle müdür, ilke,prensip
confidence inanç, güven provide temin etmek, sağlamak
court mahkeme quote aktarılan söz
desire arzu, istek rely on güvenmek
education eğitim respect saygı, saygı duymak
equipment alet, ekipman run bussiness iş, ticaret yapmak
esteem itibar, saygı secure güvenli, emniyetli
expedition keşif, sefer set out yola çıkmak
freedom özgürlek solution çözüm
generation nesil spoil bozmak, berbat etmek
goal hedef, gaye strength güç, kuvvet
goodwill iyi niyet success başarı
government hükümet take part in yer almak, katılmak
traditional geleneksel
treat tedavi etmek
weakness zayıflık, kusur

Tags:

2 Responses to “8.Sınıf |11.Ünite | Personal Goals”

  1. October 20, 2014

    coupondekho coupons Reply

    Outstanding material from yourself while keeping along the blog site likewise.

  2. October 21, 2014

    Brandon Gallatin Reply

    You are my intake, I have few blogs and occasionally run out from brand :).

Leave a Reply