8.Sınıf |14.Ünite | Precautionary Measures

Precautionary Measures

Sensible Precuations

Bu ünite öğreneceğimiz temel dilbilgisi yapısı  In case / So that ;

So that;

“So that” kendisinden sonra gelen cümlenin, temel cümlede yapılan eylemin amacını belirten bir belirteçtir. Sonrasında gelen cümle daima bir amaç belirtir. “olsun diye, olması için” anlamında kendisinden sonra gelen amaç cümlesini belirtir.

I opened the window so that the wind could come in
(Rüzgar içeri girebilsin diye pencereyi açtım)
Pencereyi açtım, çünkü rüzgarın içeri girmesini istiyorum. Bir amacım var. Amacım ise rüzgarın içeri girmesini sağlamak.

I’m studying English every day so that my english can improve
(İngilizcem gelişsin diye hergün İngilizce çalışıyorum)

“in case” kendisinden sonra gelen cümlenin, temel cümlede yapılan eylemin sebebini belirtir.
“in case” bir çeşit önlem ifade eden bir belirteçtir.

I will close the window in case the rain could come in.
(Yağmur içeri girerse diye pencereyi kapatacağım.)
Buradaki eylem tamamiyle bir başka eylemi kesmeye, önlemeye yönelik yapılıyor. Yağmura karşı pencereyi kapatmak.
I will take my umbrella with me in case it rains

(Yağmur yağarsa diye şemsiyemi yanıma alacağım)

Şimdi de ünite kelimelerine göz atalım ;

8.SINIFLAR ÜNİTE-14 KELİMELER (PRECAUTIONARY MEASURES)
VOCABULARY
(to be) in danger risk altında, tehlikede first aid ilk yardım
(to) avoid sakınmak, kaçınmak flood sel, tufan
(to) cycle bisiklet sürmek generate üretmek
(to) fight savaşmak, kavga etmek glassware cam eşya
(to) protect korumak global warming küresel ısınma
(to) recycle geri dönüşüm heat hararet, ısı
(to) reuse yeniden kullanmak homesick ev hasreti çeken
(to) save korumak,saklamak litter çöp
(to) save energy enerji korumak occur olmak, meydana gelmek
(to) turn down sesini kısmak plastic bag plastik çanta
(to) warn uyarmak pollution kirlilik
affect etkilemek precaution tedbir, önlem
belongings kişisel eşya protection koruma
bin kap, çöp kutusu provide sağlamak, tedarik etmek
cause sebep olmak public transport toplu taşıma
cover kaplamak, örtmek sensible mantıklı, duyarlı
damage zarar, hasar vermek shade gölge
disaster afet, facia shortage kıtlık, yokluk
earthquake deprem solar energy güneş enerjisi
environment çevre stuff eşya, madde
fertilizer gübre, gübreleme sunburn güneş yanığı
  suncream güneş kremi
sunglasses güneş gözlüğü
throw away ziyan etmek, atmak
waste israf, boşa harcamak

 

Kelime Sunusu;

 

Tags:

3 Responses to “8.Sınıf |14.Ünite | Precautionary Measures”

 1. October 21, 2014

  Alfonso Kusner Reply

  861198 717974Your talent is genuinely appreciated!! Thank you. You saved me a great deal of frustration. I switched from Joomla to Drupal towards the WordPress platform and Ive fully embraced WordPress. Its so considerably easier and easier to tweak. Anyway, thanks once again. Awesome domain! 767158

 2. May 7, 2015

  Mete Reply

  thank you englishschool now ı will be succesful student and ı pass the exam :))

 3. May 14, 2015

  tggfrr Reply

  Süperrrrrr

Leave a Reply