2013-01-01_171213

Konu Anlatımı | Present Perfect Tense

Present Perfect Tense

“Present Perfect Tense” geçmişte belirsiz bir zamanda başlayıp ve şu ana kadar devam eden olayları ya da kişisel deneyimleri anlatmak için kullanılır.

Kullanımı:

A) Statement

“Present Perfect Tense” ile oluşturulan cümlelerde (özneye göre) “have /has” yardımcı fiilleri ile fiilin 3. hali olarak bilinen “past participle (V3)” ile kullanırız.

I / We / You / They   + have (haven’t)  played in the garden.

He / She / It  + has (hasn’t) eaten any sweets.

-We have had a nice day at the amusement park. (Eğlence parkında hoş bir gün geçirdik.)
-I haven’t seen the robber. (Hırsızı görmedim.)

Present Perfect Tense ile kullanılan fiillerin 3. halleri “regular” düzenli veya  “irregular” düzensiz dir.

Regular (düzenli) olarak kullanılan fiillerin sonuna “-ed” eklenir.

arrive -arrived -arrived  (varmak)
complete-completed-completed (tamamlamak)
explain-explained-explained (açıklamak)

Örneklerde de görüldüğü gibi,fiillerin 2. ve 3. halleri de aynıdır.

Irregular (düzensiz) olarak kullanılan fiiller ise tümüyle farklı bir şekilde kullanılırlar.

begin-began-begun (başlamak)
break-broke-broken (kırmak)
catch-caught-caught (yakalamak)

DÜZENSİZ FİİLLERLE İLGİLİ DETAYLI YAZI İÇİN BURAYI TIKLAYIN

 

Cümlede kullanılan zaman henüz bitmemiş ise Present Perfect Tense kullanılır.

Bu tür cümlelerin sonuna genellikle “this morning /evening,today,this year,tonight” gibi zaman ifadeleri getirilir.

Engin has watered the flowers this morning. (Engin bu sabah çiçekleri suladı.)

-Kişisel deneyimlerden söz etmek için kullanılır.Bu tür cümlelerde “never,before,once,twice,three/many times” gibi ifadeler kullanılır.

I have never been to Rome. (Hiç Roma’da bulunmadım.)

My brother has dived in the Red Sea many times.(Erkek kardeşim pek çok kez Kızıldeniz’de daldı.)

-Present Perfect Tense kısa bir süre önce tamamlanmış,ancak geçerliliğini hala koruyan eylemleri ifade etmek için kullanılır.

My teacher has gone to Scotland. (Öğretmenin İskoçya’ya gitti -Hala orda-)
I have eaten a toast.(Bir tost yedim-Şimdi aç değilim-)

-Cümle net bir zaman ifadesi “yesterday,last year,an hour ago,in 2007…vb” ile birlikte kullanılmışsa “Simple Past Tense” kullanılır.

I ate a toast two hours ago.

I have eaten a toast two hours ago.

Present Perfect Tense’i görsel öğelerle anlatan sunuları inceleyiniz.

[slideshare id=15625789&doc=presentperfecttense-1-121213125944-phpapp01]

[slideshare id=15625796&doc=presentperfecttense-2-121213130102-phpapp02]

[slideshare id=15625797&doc=presentperfect-121213130103-phpapp01]

BEEN/GONE

“Been” ve “Gone” cümleye farklı anlam katarlar.

We have been to the Tower of London.
Emircan and Hamza have gone to the zoo.

“Been” kişinin daha önce sözü edilen yerde bulunduğunu ve şu anda orada olmadığını vurgulamak için kullanılır.

I have been to India.It was a great country.(I am not in India now.)
Cümleyi söyleyen kişi daha önce Hindistan’da gitmiş ancak şu an Hindistan’da değil

“Gone” kişinin hala sözü edilen yerde bulunduğunu vurgulamak için kullanılır.

My sister and her friends have gone to the new shopping center.
Cümleyi söyleyen kişinin kız kardeşi,arkadaşlarıyla yeni alışveriş merkezine gitmiş ve hala ordalar.

EVER – NEVER

“EVER – NEVER”  fiilden önce kullanılırlar.

NEVER olumsuzlarda kullanılır. Cümleyi doğrudan olumsuz yapar, ayrıca NOT kullanılmaz.

I have never seen this movie. (Bu filmi hiç görmemiştim)

EVER  sorularda kullanılır.

Have you ever been to İzmir? (Sen hiç İzmir’de bulundun mu?)

JUST – ALREADY – YET

JUST (yeni, henüz) yeni tamamlanan olaylar için. Olumlu cümlelerde fiilden önce kullanılır.

I have just finished my homework.(Ben ev ödevimi yeni bitirdim)

ALREADY (çoktan) çoktan bitmiş olan olaylar için. Olumlu cümlelerde fiilden önce kullanılır.

I have already finished my homework.(Ben ev ödevimi çoktan bitirdim)

YET (henüz) henüz tamamlanmamış olaylar için. Sadece olumsuz ve soru cümlelerinde ve cümlenin sonunda kullanılır.
    
I haven’t finished my homework yet. (Ben ev ödevimi henüz bitirmedim)

Haven’t you finished your homework yet?   (Sen henüz ödevini bitirmedin mi?)

SINCE – FOR

SINCE (-den beri) olayın başlangıç zamanını belirtir. SINCE’den sonar belirli tek bir zaman yazılır.

I have gone to school since 1999. (1999’dan beri okula gitmekteyim)
    
I have done my homework since I came home. (Ben eve geldiğimden beri ödev yaptım)

FOR (-dır) olayın zaman aralığını belirtir. Birden fazla zaman yazılır.
    
I have gone to school for eight years.    (Sekiz yıldır okula gitmekteyim)

Aşağıdaki sunuları inceleyiniz.

[slideshare id=15625872&doc=justalreadyyetnever-121213130843-phpapp01]

[slideshare id=15625870&doc=haveyouever-121213130841-phpapp02]

[slideshare id=15625884&doc=pastpresentperfect-121213130922-phpapp01]

20 thoughts on “Konu Anlatımı | Present Perfect Tense”

  1. Needed to send you the very little observation in order to give thanks once again for all the pleasing information you’ve discussed above. It’s strangely generous with people like you to grant extensively what most people could possibly have advertised as an e book to end up making some profit for themselves, even more so considering the fact that you might have done it in the event you wanted. These good tips as well acted as the easy way to be sure that some people have the same dream just as my own to see significantly more in terms of this condition. I think there are numerous more pleasurable situations ahead for folks who see your blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>